* تور مشهد  _ ویژه دی ماه * 

* 3 شب و 4 روز اقامت در هتل *

هتل / هتل آپارتمان
ستاره
منو غذایی
نرخ هر نفر جهت
 3 شب اقامت
نرخ هر شب اضافه
فاصله تا حرم
آدرس
لینک مشخصات هتل 
هتل آپارتمان پاویون
*1
انتخابی 
130000
44000
8
خ اما رضا
هتل آپارتمان مارین
*1
انتخابی 
135000
45000
8
خ امام رضا
هتل آپارتمان آبا 
*1
انتخابی 
145000
48000
12
خ امام رضا 
هتل آپارتمان فراز
*1
انتخابی 
145000
48000
12
خ امام رضا 
هتل آپارتمان رنگین کمان
*1
انتخابی 
145000
47000
10
خ امام رضا 
هتل آپارتمان آیسان 
*2
انتخابی 
148000
50000
8
خ امام رضا
هتل آپارتمان ایوان
*1
انتخابی 
150000
50000
8
خ امام رضا
هتل آپارتمان کوروش
*1
انتخابی
150000
50000
15
خ اندرزگو
هتل پارسه 
*2
انتخابی 
158000
53000
10
خ امام رضا 
هتل نخل فردوس 
*2
انتخابی 
160000
55000
9
خ امام رضا
هتل تبریز
*1
انتخابی 
160000
55000
10
خ امام رضا
هتل آپارتمان رواق 
*1
انتخابی 
165000
55000
10
خ امام رضا
هتل آپارتمان آرسان
*1
انتخابی 
165000
55000
12
خ امام رضا
هتل آپارتمان تبسم *1انتخابی 165000550005خ امام رضا http://www.safir118.com/city/mashhad/hotels/hotel-ap-tabassom
هتل آپارتمان مشاهیر 
*1
بوفه 
175000
60000
8
خ امام رضا
هتل آپارتمان سفرا
*2
بوفه
190000
65000
6
خ امام رضا 
هتل صدرا*2انتخابی 195000650008خ امام رضا http://www.safir118.com/city/mashhad/hotels/hotel-sadra
هتل دیبا
*2
بوفه 
195000
65000
8
خ امام رضا 
هتل هفت آسمان *3بوفه 2100007000012خ اندرزگو  http://www.safir118.com/city/mashhad/hotels/hotel-haftaseman 
هتل آپارتمان رسالت
*2
انتخابی 
210000
70000
8
خ امام رضا 
هتل محلات
*3
انتخابی 
208000
69000
12
خ اندرزگو
هتل آپارتمان سهند2
*1
انتخابی
209000
70000
7
خ امام رضا 
هتل تعطیلات 
*2
بوفه 
239000
78000
5
خ اندرزگو 
هتل ابریشم 
*2
انتخابی
235000
79000
7
خ امام رضا 

1 _ هزینه پرواز یا قطار به نرخ های فوق اضافه میگردد . 

2_ امکان برگزاری تور از تهران , شیراز , تبریز و سایر شهرها محیا میباشد . 

3 _ در صورت نیاز به اجرای تور روی هتل های دیگر مشهد میتوانید هتل خود را از این قسمت مشاهده و اعلام نمایید.  

http://www.safir118.com/city/mashhad/hotels